2510222209 Κουντουριώτου Π. 20, Καβάλα toliskatev@gmail.com